قطره چکان آبیاری 

 

آبیاری تحت فشار:
وارد کردن آب در داخل لوله با کمک موتور پمپ و انتقال آب با فشار می گویند . این نوع « تحت فشار » و پاشیدن آن در مزرعه را آبیاری تحت فشار گویند.آبیاری بالاترین بازدهی در مصرف آب را در بین انواع دیگر دارد. در این روش چون آب در طول مسیر از داخل لوله های مخصوصی عبور میکند و تماس مستقیم با هوا و خاک ندارد، اتلاف آب خیلی کم است.بطور کلی در آبیاری تحت فشار معمولا کمتر از آبیاری سنتی به آب و نیروی کارگر نیاز است. آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم می شود.

 

آبیاری بارانی:

در این روش آب با فشار به وسیله موتور پمپ وارد لوله ها می شود و به وسیله آبپاش به شکل قطره های باران روی محصول، پاشیده میشود. وسایل لازم برای آبیاری بارانی عبارت است از: موتور پمپ، لوله های آبرسان، آبپاش ها.

انواع روش های آبیاری بارانی:
آبیاری بارانی کلاسیک:
دراین روش آب از منبع (چشمه، چاه، قنات، کانال یا رودخانه) به وسیله پمپ وارد لوله های اصلی می شود و از طریق لوله های فرعی
به آبپاش ها به صورت قطره های ریز بر روی مزرعه پاشیده می شود.
در روش آبیاری بارانی لوله ای با دستگاه متحرک، لوله ها پایه آبپاش و آبپاش ها جابه جا می شوند. در روش ابیاری بارانی کلاسیک با
 
دستگاههای نیمه متحرک که در کشور ما بیشتر رواج دارد. لوله های اصلی ثابت هستند و لوله های فرعی و آبپاش ها متحرک اند که بعد از پایان آبیاری یک نقطه، آن ها را باز می کنند و در جایی دیگر قرار می دهند. در روش آبیاری بارانی با دستگاه ثابت هیچ قسمت از دستگاه حرکت ندارد و لوله های اصلی و فرعی در زیر زمین قرار دارند که بیشتر برای محصولات دائمی مثل باغات مورد استفاده قرار می گیرند. اگر بخواهیم از این روش برای گیاهان یکساله استفاده کنیم باید قبل از کاشت، لوله ها را درزمین قرار می دهیم و بعد از برداشت محصول آنها را جمع آوری و در انبار نگه داری کنیم. از این روش برای آبیاری محصولات پر شاخ و برگ که جا به جایی لوله ها در آنها مشکل است می توان استفاده کرد؛ اما عیب مهم آن زیاد بودن هزینه های لوله گذاری است.
 

به علت مشکلات آبیاری در سیستم کشاورزی در سال 1974 طرح تحت فشار قطره ای توسط اسرائیل، اختراع و ابداع شد و در طی این سالها تاکنون کشورهای زیادی همچون ایتالیا و آمریکا (NETAFIM) و استرالیا این قطعه را ساخته اند که تفاوت های زیادی با قطعه ساخته شده توسط اینجانب دارد. مشکلاتی از جمله سازگار نبودن با اقلیم ایران، کیفیت پایین قطعه، قیمت چندبرابری نسبت به تولید ایرانی، امکانات کمتر و غیرقابل تعمیر بودن محصول را دارا بود که همت و تلاش و تحقیقات اینجانب توانستم قطعه فوق را آنالیز کرده و با استفاده از تکنولوژی نانو و UV محصولی با کیفیت بالاتر و کارایی بیشتر تولید نمایم.